Najčastejšie otázky začiatočníkov

 • 1. Na hodinu jogy idem prvýkrát, čo si so sebou zobrať a obliecť?

  Väčšina štúdií má podložky k dispozícii, ale vždy si to vopred over. Ideálne je si doniesť na podložku uterák – z hygienických dôvodov. Na jogu potrebuješ pohodlné oblečenie – žiadne gombíky, zipsy a šnúrky, ktoré by ti zavadzali. Joga sa cvičí na boso, nepotrebuješ topánky ani ponožky. Väčšina štúdií poskytuje aj pitný režim, no nie všetky majú k dipozícii sprchy.

 • 2. Môžem cvičiť jogu, keď nie som flexibilný/á?

  Na cvičenie jogy nepotrebuješ žiadnu špeciálnu predispozíciu. Flexibilita a mobilita, podobne ako sila a rovnováha, sa jogou získava. Ak si začiatočník, radím, nájsť si hodiny zamerané pre začiatočníkov. Jednak sa naučíš cvičiť od samých začiatkov a takisto sa nebudeš cítiť nepríjemne pri pohľade na pokročilejších jogínov. Môžeš natrafiť aj na hodiny, ktoré nebudú špecifikované, v tom prípade, oboznám lektora, že si začiatočník a takisto ho informuj v prípade zdravotných problémov.

 • 3. Mám si vybrať individuálnu alebo radšej skupinovú lekciu jogy?

  To závisí od Tvojich časových a finančných možností. Môžeš nájsť aj menšie skupiny ľudí, kde má lektor/ka viac priestoru a možností venovať sa Ti individuálne. Nie je to však pravidlo. Skupinové hodiny sú lacnejšie a môžeš spoznať nových, podobne zmýšľajúcich ľudí. Individuálne hodiny sú drahšie, ale máš väčšiu časovú flexibilitu a lektor/ka sa venuje iba Tebe. Máš čas a priestor na otázky a takisto bude hodina zameraná na Tvoje potreby a možnosti.

 • 4. Ktorý štýl jogy si vybrať?

  Existuje moho štýlov jogy a takisto sú lekcie jogy označované rôznymi názvami. Ak s jogou začínaš, pravdepodobne sa nevyhneš tomu, že budeš musieť skúšať. Ani lekcie s rovnakým názvom nebudú úplne rovnaké, veľa záleží aj od konkrétneho učiteľa. Lekcie by však mali byť vždy označené podľa obtiažnosti, prípadne pri nich nájdeš popis, na základe ktorého si vyberieš.

  Najbežnejšie štýly jogy v skratke:

  Hatha joga – tradičný štýl jogy, vhodný pre všetky úrovne. Cvičí sa pomalšie a v každej pozícii sa zotrváva aspoň niekoľko dychov.

  Asthanga joga – ucelený systém zostáv. Cvičia sa stále rovnaké zostavy bez zmeny poradia cvikov. Je fyzicky náročná, ale buduje sa postupne. Vhodná pre všetky úrovne a pre tých, ktorí majú radi disciplínu.

  Bikram joga – ucelená zostava 26 pozícií, ktorá sa cvičí v miestnosti zahriatej na 40°, takže sa budete poriadne potiť. Vďaka teplu ľudia dosahujú rýchle výsledky – schudnutie, detox a zvýšenú flexibilitu.

  Hot joga – podobne ako Bikram joga, aj tento štýl jogy sa cvičí v zahriatej miestnosti, učitelia však môžu zostavu variovať.

  Power joga – vychádzajúca z moderných poznatkov o anatómii, zameraná hlavne na budovanie sily a môže pomôcť aj pri chudnutí. Vhodná pre všetky úrovne a všetkých čo si radi dobre zacvičia.

  Yin joga – pomalý štýl jogy, pri ktorom sa v pozíciach zotrváva min. 3 minúty a používajú sa rôzne pomôcky. Jej cieľom je pracovať na hlbokých štruktúrach tela – kĺby, šľachy, väzy a fascie. Pôsobí veľmi uvoľňujúco aj na myseľ, vhodná ako príprava na meditáciu alebo kompenzácia fyzicky náročných aktivít. Vychádza z Hatha jogy a tradičnej čínskej medicíny. Vhodná pre všetky úrovne a všetkých, ktorí hľadajú hlavne uvoľnenie.

  Vinyasa joga – dynamický štýl jogy, kde sa prechádza z pozície do pozície v rytme dychu. Vhodná pre všetky úrovne. Buď však pripravený na zvýšený tep a potenie.

  Iyengar joga – ucelený systém, pri ktorom sa používajú rôzne pomôcky a zvykne sa cvičiť v špeciálne vybavenej miestnosti. Veľký dôraz sa kladie na precízne prevedenie asán, vychádza z poznatkov anatómie i tradičnej jogy. Vhodná pre všetky úrovne.

 • 5. Je možné s jogou schudnúť?

  Určite áno, je však potrebné si vybrať hodinu, zameranú na silovejšie a dynamickejšie cviky a sekvencie, napr. Power joga, Hot joga, Vinyasa flow… Opäť však platí, že je takisto potrebná úprava stravy a zaradenie kardio cvičenia do svojho plánu.

 • 6. Je joga náboženstvo?

  Nie. Joga je ucelený systém techník, ktorých účelom je dostať telo i myseľ do rovnováhy a vzájomného prepojenia, čo má blahodárne účinky na celý náš systém. Jej cieľom je priniesť pozornosť späť do tela a do prítomného momentu a získať väčšiu kontrolu nad svojou mysľou – myšlienkami a emóciami.

 • 7. Čo je meditácia?

  Meditácia je tréning pozornosti, pri ktorom sa nesnažíme myšlienky či emócie vypnúť ani potlačiť, ale naopak, všimnúť si ich a nerozvíjať ich ďalej. Meditácia je o privádzaní pozornosti do prítomnosti, bez toho, aby sme ju nechali potulovať sa, vymýšľať príbehy, vytvárať domnienky alebo hodnotenia. Pravidelnou meditáciou sa dokážeme naučiť byť menej reaktívny k tomu, čo prichádza, nenechať sa strhnúť emóciami či myšlienkami, získať od nich odstup. Meditácia nás učí trpezlivosti, spomaleniu a prináša emočnú i mentálnu jasnosť.

 +421 910 331 364

 

 

info@tyajoga.sk

Hľadať

GDPR Vyhlásenie

Zásady spracovania osobných údajov firmou:

Eva Mamrillová – IČO: 45708533

www.tyajoga.sk

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre mňa dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadim zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie môžete poslať na e-mailovú adresu: info@tyajoga.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Podhradík 55, Prešov 08006. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade, že spolupracujem s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Plné znenie:

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Správca

Eva Mamrillová, IČO: 45708533, so sídlom: Podhradík 55, Prešov 08006. Prevádzkujem webovú stránku www.tyajoga.sk a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Eva mamrillová, info@tyajoga.sk, 0910 331 364

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte vyplnením kontaktného, alebo registračného formuláru z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, prípadne fakturačná a dodacia adresa, nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (zaslanie potvrdenia o rezervácie, komunikácia ohľadom zmeny rezervácie, prípadne odoslanie tovaru). V kontaktných formulároch potrebujem tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) a údaje dostupné cez marketingové nástroje webu využívam za účelom zasielania obchodných oznámení. Pokiaľ ste prejavili vyplnením kontaktného formuláru, alebo dokončením rezervácie záujem o moje služby, predpokladám na základe toho aj Váš záujem o ďalšie zaujímavé novinky. Tie môžeme zasielať po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. V prípade, že si neželáte novinky dostávať, sa môžete odhlásiť prostredníctvom linku v každom zaslanom e-maili. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere. Prijímam technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup žiadna ďalšia strana. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania dát.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@tyajoga.sk

-Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
–Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
-Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
–Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
-Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie: Vašim ďalším právom je právo na vymazanie všetkých údajov. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať  e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste mojím klientom na základe oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že pri spracovávaní vašich osobných údajov zachovám svoju povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.