piatok, 18 september 2020 20:31

Prečo by som mal cvičiť jogu individuálne?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Individuálne lekcie jogy - všetko, čo o nich potrebujete vedieť.

Veľmi častá reakcia ľudí na to, že učím jogu aj individuálne, je prekvapené zdvihnutie obočia. “To fakt? Joga sa cvičí aj individuálne?”

Áno. Na západe to nie je žiadna novinka a chvalabohu, sa individuálny prístup v joge postupne rozmáha aj u nás.

Rovnako ako fyzioterapeuti či osobní tréneri vo fitness centrách, aj jogoví lektori pracujú s ľuďmi individuálne, a to z rôznych dôvodov. 

Prečo cvičiť jogu individuálne?

Väčšina mojich klientov je pracovne veľmi vyťažená, preto je pre nich časová fliexibilita na prvom mieste. Zároveň má mnoho z mojich klientov špecifický zdravotný stav, pre ktorý by na skupinovej lekcii jogy len ťažko zapadli. Niektorí z nich dokonca skupinové lekcie skúsili a prišli na to, že to nie je nič pre nich.

Hoci sa joga považuje za jedno z tých “zdravých” cvičení, ktoré bežne odporúčajú aj niektorí lekári pri rôznych ťažkostiach, je veľmi dôležité rozlišovať, aký štýl a lektora si zvolíme.

To, že sa lekcia nazýva jogou, neznamená, že si na nej nemôžeme ublížiť alebo svoj stav zhoršiť nevhodne zvolenou praxou.

Napr. ak má niekto akútnu bolesť spôsobenú výhrezom medzistavcovej platničky takým spôsobom, že mu záklonové polohy nerobia dobre a bolesť naopak ešte zhoršujú, na lekcii zameranej na záklony a spinálne rotácie bude škrípať zubami, aj napriek tomu, že tieto pozície môžu byť u zdravých ľudí pre chrbticu veľmi prospešné.

Takisto, ak človek trpí psychózou, depresiou alebo úzkosťami a zájde si na bežnú lekciu jogy, ktorá bežne môže prispieť k dobrému psychickému stavu, môže sa stať, že sa jeho stav ešte zhorší, ak to lektor vopred o danom človeku nevie a nezohľadní jeho stav v lekcii. A aj keby o tom vedel, je otázne či je lektor dostatočne skúsený na to, aby dokázal uchopiť takýto stav.

Jednoducho, v prvom rade, vy sami nesiete za svoje zdravie zodpovednosť a je na vás si vopred zistiť, ku komu idete cvičiť a či je to vôbec v danom stave vhodné.

Osobne si myslím, že skupinové lekcie, kde je bežne 15-20 ľudí sú vhodné pre zdravých jedincov, ktorí už čo-to vedia o tom, ako so svojím telom zaobchádzať. Človek, ktorý má akútne alebo chronické zdravotné ťažkosti by mal zvážiť individuálny prístup, alebo minimálne zvoliť menšiu skupinu, prípadne špecializovaný kurz, kde má lektor priestor sa mu venovať a je o jeho zdravotnom stave oboznámený.

 

4 benefity individuálneho cvičenia jogy

1. Učenie sa jogy od základov

Hlavne úplní začiatočníci sa môžu na otvorenej skupinovej lekcii cítiť nervózni a neistí, keď okolo seba vidia ľudí, ktorí už s prehľadom poznajú, čo znamená vinjása a udžají dych, či hneď vedia, čo robiť, keď začujú adhomukhašvanásana (pes tvárou dole). Individuálna lekcia môže poskytnúť veľmi dobrý základ, na ktorom môže človek poľahky budovať svoju ďalšiu prax aj na skupinových lekciách.

 

2. Prehĺbenie znalostí jogy pokročilých študentov

Aj pokročilý študent sa môže na individuálnej lekcii naučiť mnoho vecí o tom, ako jeho telo funguje, zefektívniť svoju prax a vychytať vo svojej praxi veci, ktoré mu nejdú, alebo si v nich nie je istý. Niektorým ľuďom sa s pokročilou praxou v hlave začne vynárať kopec otáznikov, na ktoré môžu s lektorom spoločne prísť, práve na individuálnej lekcii.

 

3. Časová flexibilita pri cvičení jogy

Ako som uviedla vyššie, mnoho z mojich klientov sú pracovne vyťažení ľudia, pre ktorých je časová flexibilita nutnosť. Možnosť dohodnúť si lekciu vo vybranom čase, môže byť pre niekoho vskutku jedinou možnosťou, ako sa k cvičeniu jogy dostať.

 

4. Ohľad na zdravotný stav cvičiaceho

Obmedzená pohyblivosť, pooperačný stav, predošlé zranenia, nadváha, bolesti, vysoký krvný tlak a mnohé ďalšie obmedzenia sa nie vždy zlučujú s tempom a pokročilosťou skupinovej lekcie jogy, čo vás v konečnom dôsledku môže zbytočne odradiť alebo váš aktuálny stav ešte zhoršiť. Na individuálnej lekcii máte možnosť s lektorom svoj stav prebrať a nastaviť lekciu tak, aby bola pre vás prospešná a prínosná. Takisto máte možnosť neustále sa pýtať a reflektovať o tom, ako sa v danej pozícii alebo cvičení cítite a máte a v prípade potreby cvičenie modifikovať.

 

Chcem viac informácií o individuálnych lekciách.

Čítať 510 krát Naposledy zmenené pondelok, 22 február 2021 19:52
Viac z tejto kategórie: Ako jogou predchádzať vyhoreniu? »

Napíšte komentár

Hľadať

GDPR Vyhlásenie

Zásady spracovania osobných údajov firmou:

Eva Mamrillová – IČO: 45708533

www.tyajoga.sk

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre mňa dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadim zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie môžete poslať na e-mailovú adresu: info@tyajoga.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Podhradík 55, Prešov 08006. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade, že spolupracujem s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Plné znenie:

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Správca

Eva Mamrillová, IČO: 45708533, so sídlom: Podhradík 55, Prešov 08006. Prevádzkujem webovú stránku www.tyajoga.sk a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Eva mamrillová, info@tyajoga.sk, 0910 331 364

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte vyplnením kontaktného, alebo registračného formuláru z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, prípadne fakturačná a dodacia adresa, nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (zaslanie potvrdenia o rezervácie, komunikácia ohľadom zmeny rezervácie, prípadne odoslanie tovaru). V kontaktných formulároch potrebujem tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) a údaje dostupné cez marketingové nástroje webu využívam za účelom zasielania obchodných oznámení. Pokiaľ ste prejavili vyplnením kontaktného formuláru, alebo dokončením rezervácie záujem o moje služby, predpokladám na základe toho aj Váš záujem o ďalšie zaujímavé novinky. Tie môžeme zasielať po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. V prípade, že si neželáte novinky dostávať, sa môžete odhlásiť prostredníctvom linku v každom zaslanom e-maili. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere. Prijímam technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup žiadna ďalšia strana. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania dát.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@tyajoga.sk

-Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
–Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
-Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
–Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
-Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie: Vašim ďalším právom je právo na vymazanie všetkých údajov. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať  e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste mojím klientom na základe oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že pri spracovávaní vašich osobných údajov zachovám svoju povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.