štvrtok, 23 január 2020 12:38

Yin joga je možno jednoduchá, ale nie ľahká

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Yin jogu som začala učiť v roku 2018 a za ten čas som pochopila, že sa tento štýl nikdy nestane mainstreamom. Mnoho ľudí, aj keď ju zúfalo potrebujú, odrádza jej pomalosť a fakt, že sa pri nej nezapotia, neposilnia “core”, nevyrysujú a neschudnú. Z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že je yin joga “nepotrebná”,“ľahká” alebo dokonca “nudná”. Moje myšlienkové pochody, ktoré si v niekoľko minútových výdržach všímam, nikdy nie sú nudné a naučiť sa ich púšťať a nerozvíjať, je všetko, len nie ľahké.


Yin joga má rôzne prezývky: meditatívna joga, restoratívna joga, tichá joga… s telom a mysľou pracuje inak ako dynamické a silové štýly jogy. Zatiaľ čo sa na hatha, power či vinyasa hodine dostávame z externého vnímania tela dovnútra, pri yin joge sa to deje opačne.


Zotrvať nehybne niekoľko minút v jednej pozícii a čeliť fyzickému vnemu a mentálnym pochodom ako je plánovanie, spomínanie, fantazírovanie, analyzovanie, písanie nákupných zoznamov, kritizovanie, posudzovanie, domnievanie, chce dávku odvahy a odhodlania. A to je to, čo z Yin jogy robí náročnú prax. Vnútorná práca.


Yin joga vznikla ako odozva potreby modernej doby spomaliť a doslova zastaviť sa. Harmóniu, ktorú všetci tak urputne hľadáme a potrebujeme k svojmu zdraviu a šťastiu, nedosiahneme tak, že sa budeme neustále naháňať, chcieť, vyžadovať, obávať sa a dosahovať výsledky rýchlo a najlepšie hneď! Ďalším dôvodom je tiež fakt, že lekári a vedci pricházajú na to, akú dôležitú úlohu zohrávajú fascie, s ktorými Yin joga výrazne pracuje, pri riešení bolestí a problémov pohybového aparátu.


Pripomínam, že yin a yang sú protichodné a navzájom sa dopĺňajúce energie, nie je jedna lepšia ako druhá, sú potrebné rovnako, presne ako striedanie ročných období, dňa a noci či polarita muža a ženy. Preto vždy svojim študentom, a hlavne tým novým, opakujem, že yin joga predstavuje komplement k našej inej fyzickej praxi, ideálne yangovej, čiže takej, kde sa spotíme, budujeme silu, dynamiku, výdrž, rýchlosť.


Takže na čo je vlastne Yin joga dobrá: luciatuzinska.com fb 8466


• Buduje väčší pokoj mysle a pohodu tela
• Znižuje hladinu stresu, pretože sa pri nej zapája vegetatívny (parasympatický) nervový systém
• Zlepšuje cirkuláciu
• Zlepšuje flexibilitu tela
• Hydratuje fascie (spojivové tkanivo) a zlepšuje mobilitu kĺbov
• Harmonizuje stav vnútorných orgánov a zlepšuje sa cirkulácia energie (Čchi/Prana)
• Učíme sa pri nej lepšie vnímať svoje telo a jeho signály
• Učíme sa pozorovať svoje myšlienky a emócie a pracovať s nimi, takže je to skvelá príprava a/alebo doplnok k meditácii


Ako Yin joga vyzerá?
U každého lektora asi trocha inak, ale moje hodiny vyzerajú väčšinou takto:


Začíname stíšením sa.
Nerada používam termín meditácia, pretože od skutočnej meditácie, to znamená stavu bez myšlienok a plnej prítomnosti v tele, má väčšina z nás ešte ďaleko. Zámerom úvodného stíšenia je vôbec uvedomenie si, kde som, ako sa mám v tejto chvíli a čo by som od praxe, ktorá bude nasledovať potreboval/a. Tiež sa v úvode naladíme na svoj prirodzený rytmus dychu, ktorý nás sprevádza celou lekciou. A životom.


Následne prichádza zostava pozícií (väčšinou odohrávajúcich sa na zemi), z ktorých mnohé poznáte z iných štýlov jogy, avšak pri yin joge v nich zotrvávame dlhšie (3-5 minút) a sme v nich pomerne pasívne. V mnohých pozíciach používame pomôcky, ktoré naše telo podržia, a tak sa vieme lepšie uvoľniť a púšťať napätie či snahu.
V pozíciach ľudí sprevádzam inštrukciami, ktoré im (verím) pomáhajú vrátiť pozornosť späť do tela, k dychu, k sebe. Na každej lekcii tiež zdieľam zaujímavosti o orgánoch z pohľadu čínskej medicíny, tele či mysli. Tiež rada používam esenciálne oleje, ktoré si aplikujeme na začiatku a na konci lekcie a celý proces nielenže spríjemňujú svojou vôňou, ale tiež na nás pôsobia fyzicky i duševne.


Na záver ešte všetko integrujeme v krátkej relaxácii (šavásane).


Výsledok je, že väčšina klientov odchádza z hodín príjemne uvoľnení, upokojení a pripravení na kvalitný spánok.
Ak s Yin jogou ešte nemáš skúsenosti, príď vyskúšať do centra JOGA ZDRAVO, moje hodiny každý pondelok a stredu o 20:00.

Sú vhodné pre začiatočníkov aj skúsených jogínov.

Čítať 922 krát Naposledy zmenené sobota, 19 september 2020 19:37
Viac z tejto kategórie: « Letné schladenie Yin jogou

Napíšte komentár

Hľadať

GDPR Vyhlásenie

Zásady spracovania osobných údajov firmou:

Eva Mamrillová – IČO: 45708533

www.tyajoga.sk

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre mňa dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadim zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie môžete poslať na e-mailovú adresu: info@tyajoga.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Podhradík 55, Prešov 08006. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade, že spolupracujem s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Plné znenie:

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Správca

Eva Mamrillová, IČO: 45708533, so sídlom: Podhradík 55, Prešov 08006. Prevádzkujem webovú stránku www.tyajoga.sk a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Eva mamrillová, info@tyajoga.sk, 0910 331 364

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte vyplnením kontaktného, alebo registračného formuláru z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, prípadne fakturačná a dodacia adresa, nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (zaslanie potvrdenia o rezervácie, komunikácia ohľadom zmeny rezervácie, prípadne odoslanie tovaru). V kontaktných formulároch potrebujem tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) a údaje dostupné cez marketingové nástroje webu využívam za účelom zasielania obchodných oznámení. Pokiaľ ste prejavili vyplnením kontaktného formuláru, alebo dokončením rezervácie záujem o moje služby, predpokladám na základe toho aj Váš záujem o ďalšie zaujímavé novinky. Tie môžeme zasielať po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. V prípade, že si neželáte novinky dostávať, sa môžete odhlásiť prostredníctvom linku v každom zaslanom e-maili. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere. Prijímam technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup žiadna ďalšia strana. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania dát.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@tyajoga.sk

-Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
–Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
-Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
–Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
-Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie: Vašim ďalším právom je právo na vymazanie všetkých údajov. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať  e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste mojím klientom na základe oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že pri spracovávaní vašich osobných údajov zachovám svoju povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.