Eva Mamrillová

Eva Mamrillová

utorok, 26 január 2021 19:46

5 cvikov pre sedavé zamestnanie

Naučte sa 5 skvelých základných cvikov a zacvičte si ich kedykoľvek priamo na stoličke!

utorok, 26 január 2021 19:21

Čo je stres a čo s ním môžeme robiť?

Všetci sa zhodneme na tom, že stres je pre nás zlý. Ale prečo by stres prežil evolúciu, keby bol pre nás len škodlivý? 

piatok, 18 september 2020 20:31

Prečo by som mal cvičiť jogu individuálne?

Individuálne lekcie jogy - všetko, čo o nich potrebujete vedieť.

pondelok, 03 február 2020 13:19

Ako jogou predchádzať vyhoreniu?

Profesia lektora jogy a vyhorenie.

Yin jogu som začala učiť v roku 2018 a za ten čas som pochopila, že sa tento štýl nikdy nestane mainstreamom. Mnoho ľudí, aj keď ju zúfalo potrebujú, odrádza jej pomalosť a fakt, že sa pri nej nezapotia, neposilnia “core”, nevyrysujú a neschudnú. Z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, že je yin joga “nepotrebná”,“ľahká” alebo dokonca “nudná”. Moje myšlienkové pochody, ktoré si v niekoľko minútových výdržach všímam, nikdy nie sú nudné a naučiť sa ich púšťať a nerozvíjať, je všetko, len nie ľahké.

nedeľa, 12 máj 2019 21:12

Letné schladenie Yin jogou

Nespokojnosť nás ľudí s čímkoľvek čo je, ma fascinuje. V zime nadávame na mrazivé počasie, či prípadné čľapkanice, na jar nás otravuje premenlivosť počasia a dážď, v lete zas rozpálený mestský betón a chýbajúca klimatizácia v MHD a jeseň sa to síce snaží zachrániť farebným babím letom, ale aj to sa väčšinou skončí dobrou jesennou depkou.

Nuž, žiadny extrém nie je príjemný a ľudská povaha je už raz taká, že by chcela to, čo akurát nie je k dispozícii. Počasie však nezmeníme, preto je fajn nachádzať nástroje na zvládanie výziev, ktoré nám, nielen každé ročné obdobie, prináša.

Yin joga je známa tým, že okrem väčšej flexibility a mobility tela ňou priamo pôsobíme aj na stav orgánov. Pozície v Yin joge sú navrhnuté tak, aby sme v nich stimulovali prietok energie Čchi v energetických dráhach, meridiánoch, a tým dané orgány posilňovali a harmonizovali. Navyše nás svojou pomalosťou učí trpezlivosti, všímavosti a nereaktívnosti.

pondelok, 01 apríl 2019 14:34

Yin joga na jar

Každé ročné obdobie je niečím iné, špecifické a vyžaduje si aj od nás, iný prístup k svojej energii, činnostiam a starostlivosti o seba. Čo je to v prípade jari?

utorok, 29 január 2019 11:54

Môže lektor jogy vyhorieť?

Je niekoľko scenárov, ktoré vidím okolo seba – ako jedna z húfu lektorov jogy v Bratislave. Buď majú lektori jogy ešte svoj full-time job, ktorý im zabezpečuje hlavný a stály príjem financií a jogu vyučujú pred, po, alebo tí šťastnejší, aj počas svojej pracovnej doby. Potom sú to tí, ktorí sa rozhodli opustiť “klasický” job a vrhli sa do tejto profesie na plné obrátky, ale nemajú svoje vlastné štúdio a manažujú svoje aktivity úplne sami a veľa krát bežia z jedného centra do druhého. A potom sú to tí, ktorí štúdio jogy vlastnia a popri jeho vedení, ešte učia lekcie jogy.
Každý jeden z týchto scenárov dá človeku poriadne zabrať! Je to koniec koncov práca ako každá iná, a my sme takisto ľudia, ktorých dane a odvody, či iné účty neobchádzajú, zažívame stres, nespavosť, únavu...

Strana 1 z 2

Hľadať

GDPR Vyhlásenie

Zásady spracovania osobných údajov firmou:

Eva Mamrillová – IČO: 45708533

www.tyajoga.sk

Ochrana osobných údajov a vášho súkromia je pre mňa dôležitá. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadim zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný; Vašu žiadosť o odvolanie môžete poslať na e-mailovú adresu: info@tyajoga.sk alebo na adresu sídla spoločnosti: Podhradík 55, Prešov 08006. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade, že spolupracujem s tretími stranami (spracovanie účtovníctva, iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Plné znenie:

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje (meno, priezvisko, email a telefónne číslo). Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie na ochranu osobných údajov).

Správca

Eva Mamrillová, IČO: 45708533, so sídlom: Podhradík 55, Prešov 08006. Prevádzkujem webovú stránku www.tyajoga.sk a Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Eva mamrillová, info@tyajoga.sk, 0910 331 364

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte vyplnením kontaktného, alebo registračného formuláru z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, prípadne fakturačná a dodacia adresa, nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (zaslanie potvrdenia o rezervácie, komunikácia ohľadom zmeny rezervácie, prípadne odoslanie tovaru). V kontaktných formulároch potrebujem tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) a údaje dostupné cez marketingové nástroje webu využívam za účelom zasielania obchodných oznámení. Pokiaľ ste prejavili vyplnením kontaktného formuláru, alebo dokončením rezervácie záujem o moje služby, predpokladám na základe toho aj Váš záujem o ďalšie zaujímavé novinky. Tie môžeme zasielať po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. V prípade, že si neželáte novinky dostávať, sa môžete odhlásiť prostredníctvom linku v každom zaslanom e-maili. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere. Prijímam technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá prístup žiadna ďalšia strana. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania dát.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@tyajoga.sk

-Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
–Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
-Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
–Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
-Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie: Vašim ďalším právom je právo na vymazanie všetkých údajov. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budem informovať  e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak budete najprv o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohla prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste mojím klientom na základe oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že pri spracovávaní vašich osobných údajov zachovám svoju povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.